Andere dienstverlening

Logo Huisartsen Spoorlaan

medische informatie

Psychologische hulp voor volwassenen

Bij klachten waarvan de dokter vermoedt dat deze veroorzaakt worden door psychische problemen krijgt u in eerste instantie een afspraak bij de praktijkondersteuner (POH) GGZ. Dit is een gespecialiseerde medewerker die direct onder de huisartsenzorg valt en aan wiens hulp geen extra kosten zijn verbonden. De POH heeft als taak de geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven van u te bevorderen en/of te herstellen. De POH houdt zich bezig op het gebied van:

  • preventie
  • eenvoudige behandeling
  • coaching en begeleiding
  • verwijzing naar een meer gespecialiseerd hulpverlener

Als de psychische problematiek minder op de voorgrond staat maar u behoefte hebt aan ondersteuning en advies bv. omdat u iets vervelends heeft meegemaakt of omdat dagelijkse zaken niet zo lekker lopen, is er ook de mogelijkheid een gesprek aan te vragen met de praktijkverpleegkundige. Zij is beschikbaar voor:

  • coaching
  • counseling
  • rouwverwerking
  • advies zelfhulp

Bij meer complexe of ernstiger psychische problemen wordt u door de arts of POH verwezen naar meer gespecialiseerde hulp, zoals een eerste lijns psycholoog of het GGZ. Voor deze eerstelijns geestelijke gezondheidszorg geldt een eigen bijdrage. Afhankelijk van de polisvoorwaarden kan het zijn dat een verzekeraar, in de vorm van een aanvullende verzekering, deze hulp geheel of gedeeltelijk vergoedt.