Andere dienstverlening

Logo Huisartsen Spoorlaan

medische informatie

ECG hartonderzoek

Door de dokter is een hartfilmpje (electrocardiogram, ECG) aangevraagd. Bij dit onderzoek onderzoeken we de werking van uw hart met een ECG-apparaat. We kijken bijvoorbeeld naar uw hartritme en eventueel zuurstoftekort. Door middel van plakkertjes (elektroden) op uw borst en op de armen/benen worden elektrische stroompjes van het hart geregistreerd. Dit geeft informatie over de werking van uw hart. Draag makkelijke kleding als u komt voor dit onderzoek.