Andere dienstverlening

Logo Huisartsen Spoorlaan

medische informatie

Doppler onderzoek bloedvaten

Met een dopplervaatonderzoek kan de bloedsomloop in de bloedvaten door middel van geluidsgolven worden beoordeeld.

Wat is een doppleronderzoek?
Bij dit onderzoek wordt gekeken naar vaatafwijkingen in de aderen van de benen. Bij doppleronderzoek wordt de doorstroming van de bloedvaten onderzocht met behulp van een sonde die geluidsgolven uitzendt. Deze worden als echo teruggekaatst door de organen. Dit signaal wordt omgezet in een geluidsignaal, die de snelheid van de bloedsomloop weergeeft. Op deze manier kan een eventuele vaatvernauwing worden opgespoord.

Hoe kan ik me thuis voorbereiden op het onderzoek?
Er is geen speciale voorbereiding vooraf nodig, behalve dat u probeert zo lang mogelijk voor het onderzoek NIET TE ROKEN. Een doppler- en duplexonderzoek zijn pijnloos en er zijn geen contra-indicaties of bijwerkingen. U kunt normaal eten. Neem uw medicijnen in zoals gebruikelijk. U kunt na het onderzoek op eigen gelegenheid weer naar huis en uw normale activiteiten hervatten.

Hoe verloopt het onderzoek?
U ligt op een onderzoekbank, meestal op de rug. De assistente brengt gel aan op uw huid om een goede overdracht van de geluidsgolven mogelijk te maken. Vervolgens beweegt hij/zij een sonde over het gebied waarvan de bloedvaten moeten worden onderzocht, net als een pen. Zij meet hierbij de druk in de bloedvaten van arm en benen. Met de resultaten is het mogelijk de doorstroming van de slagaderen te meten.